Vind jouw tuincentrum

Hoe bepaalt u de grondsoort van uw tuin?

Voor het beste resultaat van uw tuinier-inspanningen is het belangrijk om voldoende informatie te hebben over de grond. Sommige wortels hebben namelijk grond nodig met bepaalde voedingsstoffen om optimaal te kunnen groeien. Om vast te stellen welke tuingrond u heeft én hoe u deze kunt verbeteren, kunt u de volgende stappen uitvoeren.

Welke grondsoort heb ik?

 • De grondsoort bepalen
 • Grondsoorten
 • Drainage verbeteren
 • De juiste zuurgraad
 • Enkele weetjes

Zo bepaalt u de grondsoort

Neem een handvol tuingrond, vermeng dit met een beetje water en probeer de aarde daarna uit te rollen. Als de aarde uit elkaar valt,  zit er veel zand of veen in. Als de aarde een mooie vorm blijft behouden, dan zit er klei in. U kunt deze test op verschillende plaatsen in de tuin doen, want de grondsoort kan per plaats verschillen.

Grondsoorten

Grond bestaat uit kleine deeltjes van allerlei soorten steen, lucht en water. Verder zit er in wisselende hoeveelheid humus doorheen gemengd. De verhouding tussen al deze elementen bepalen het type grond.

Klei

Een kleigrond is moeilijk te spitten. Hij scheurt bij droogte en wordt modderig bij een flinke regenbui. Toch kunt u er een werkbare tuingrond van maken!

 • Voeg regelmatig kalk of compost toe om de structuur te verbeteren en een kruimelige, werkbare kleigrond te krijgen.
 • Strooi om de 2 á 3 jaar 150 gram compost per vierkante meter over kale grond. Spit alles goed onder en wacht een maand met zaaien of planten.
 • De afwatering en beluchting verbeteren: voeg organisch materiaal toe zoals goed verteerde compost of stalmest.
 • Zand toevoegen: vermeng het zand eerst met organisch materiaal, anders mengt het niet goed met klei.

Leem

Leem is de beste grondsoort, omdat deze rijk is aan voedingsstoffen en makkelijk te spitten is. Hij watert goed af én houdt vocht vast.

 • Houd leemgrond in goede staat door er regelmatig compost aan toe te voegen.

Zand

Zandgrond watert goed af, maar de kleine zanddeeltjes drogen snel uit en kunnen voedingsstoffen niet goed vasthouden.

 • Voor het planten: spit goed verteerde compost en stalmest onder. Laat de grond daarna een maand rusten. Voeg daarna regelmatig stalmest en organisch materiaal toe, om de voedingsstoffen in de bodem aan te vullen en het watervasthoudend vermogen van de grond te verbeteren.
 • Planten: maak een voering onderin het plantgat met wat vellen krantenpapier. Dit vertraagt het wegzakken van het water waardoor de plant meer vocht kan opnemen. De krant zal verteren, maar tegen die tijd zal de wortel al voldoende ontwikkeld zijn.
 • De zandgrond verbeteren in ongebruikte bedden: spit groenbemesting onder en breng later een mulchlaag aan rond de planten.
 • Tuinkalk: om de zuurgraad van de bodem te verbeteren voegt u tuinkalk toe. Dit is tevens bevorderend voor de bodemstructuur, omdat de kalk de onderlinge samenhang bevordert van de zanddeeltjes.

 [page-break] 

Drainage verbeteren

Om de afwatering van de bodem te testen, kunt u een gat graven van ongeveer 30 centimeter diep. Daarna vult u het gat met water. Als het water na enkele minuten weg is, loopt het te snel.  Als het water na 8 uur nog niet weg is, dan is de afwatering onvoldoende. Een te snel afwaterende grond verbetert u door er veel goed verteerde stalmest of compost in onder te spitten. Voor het planten kunt u eventueel wat waterhoudende kristallen onder in het plantgat doen. Vervolgens brengt u mulch tussen de planten aan om het vocht vast te houden.

De zuurgraad

De meeste planten geven voorkeur aan een neutrale grond. In heel zure of heel alkalische grond zijn niet alle mineralen goed opneembaar, wat tot groeiproblemen kan leiden. U kunt de Ph waarde van tuingrond bepalen met een test-set de u in het tuincentrum kunt vinden. Deze wordt gemeten op een schaal van 1-14.

 • Zure grond: de geel-oranje kleur geeft aan dat de Ph onder de 7 ligt. Voeg kalk toe.
 • Neutrale grond: als de chemische vloeistof lichtgroen wordt, is de Ph waarde 7.
 • Alkalische grond: een Ph van boven de 7 herkent u aan een donkergroene kleur.

Nog meer weetjes over uw tuingrond

 • Tuingrond vervangen is naast een grote klus ook nog eens erg duur. Nieuwe grond kan tevens onkruidzaden bevatten, dus het is veiliger om te werken met de tuingrond die u heeft.
 • Een Ph waarde van meer dan 7 is alkalisch: om zuur minnende planten te kweken voegt u cocopeat en organisch materiaal toe.
 • De makkelijkste manier om de grond te verbeteren is het toevoegen van compost en organisch materiaal.
 • Kalk en groenbemesters verbeteren de grondstructuur en de manier van wateropname.
 • Voeg geen grote hoeveelheden meststoffen toe aan een droge en slecht afwaterende grond, maar pak eerst de drainage en bodemstructuur aan.
 •  Spit drassige grond in de herfst diep om, zodat de compacte laag bovenaan komt te liggen. De kluiten kunnen dan stuk vriezen in de winter.
 • U kunt de afwatering van de grond verbeteren door fijn grint, kalk, of het onderspitten van een massa organisch materiaal.
 • Beperk het strooien van water vasthoudende korrels. Als het er te veel zijn en ze zwellen op, dan kunnen ze de plant uit de grond duwen.
 • Veel regenwormen in de tuin? Dit betekent dat de bodem gezond is!
 • Kweek alleen planten waarvan u weet dat ze het goed doen in de tuinen in de buurt met dezelfde grondsoort.
 • Zijn er veel hortensia’s in de omgeving? Roze en rode duiden op zure grond, paarse en blauwe op alkalische grond.
 • Rododendron en Camelia doen het alleen goed in zure grond.
 • Lavendel, Lathyrus en Anjers geven de voorkeur aan een alkalische bodem.

Snel aan de slag in uw tuin? Via TuincentrumOverzicht.be kunt u online diverse bodemverzorging- en verbetering vergelijken en bestellen!